Wydrukuj to Strona

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 3,4-latków

 

6.30-7.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

7.30-8.30 ZABAWY DOWOLNE

 • zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

8.30-8.45 ZAJĘCIA PORANNE

 • wprowadzenie w tematykę dnia,
 • zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

8.45-9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

 • wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych,
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,
 • modlitwa poranna

9.00-9.30 ŚNIADANIE

 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
 • zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy,
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.30-11.30 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych,
 • organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki
 • utrwalanie wiadomości, karty pracy

11.30-12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 • modlitwa w kaplicy,
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad hieny i kulturalnego zachowania

12.00-12.30 OBIAD

 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.30-13.45 ZABAWY ZESPOŁOWE I TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W SALI

 • katecheza, słuchanie cicho czytanej bajki,
 • zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • prowadzenie obserwacji

13.45-14.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

 • modlitwa przed posiłkiem
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.00-14.20 PODWIECZOREK

 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,
 • utrwalanie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.20-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu,
 • kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 5,6-latków

 

6.30-7.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

7.30-8.30 ZABAWY DOWOLNE

 • zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

8.30-8.45 ĆWICZENIA PORANNE

 • zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela,

8.45-9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

 • wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych,
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,
 • modlitwa poranna

9.00-9.30 ŚNIADANIE

 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
 • zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy,
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.30-11.30 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych
 • organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

11.30-12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 • modlitwa „Anioł Pański”,
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad hieny i kulturalnego zachowania

12.00-12.30 OBIAD

 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.30-13.45 ZABAWY ZESPOŁOWE I TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W SALI

 • katecheza, słuchanie cicho czytanej bajki,
 • zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • prowadzenie obserwacji

13.45-14.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

 • modlitwa przed posiłkiem
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.00-14.20 PODWIECZOREK

 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,
 • utrwalanie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.20-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu,
 • kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne

Permalink do tego artykułu: http://www.przedszkolewola.com.pl/ramowy-rozklad-dnia/